อีกหนึ่ง Project ของ 2E  Congratulation กับผู้บริหารด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีและขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ร่ำรวย ตลอดไป 

previous arrow
next arrow
Slider

เรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเยี่ยมชมสินค้านวัตรกรรม “ด้านการประหยัดพลังงาน” ภายใต้งาน FOOD PACK ASIA 2020 ซึ่งในงานนี้ วงแหวน Merus Ring ได้เข้าร่วมงานในนามตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด ณ วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ ไบเทค บางนา บูทหมายเลข i63,66

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

ขอขอบคุณ คุณวิทยา ศรีอาริยะเมตตา , คุณธีรภัทร วงศ์ราษฎร์ และ คุณกรกช เจียรมาศ บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ที่แวะมาเยี่ยมเยือน บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

ขอบคุณ คุณธกร อธิพัชร์พงศกร (Investor) ที่แวะมาเยี่ยมเยือน บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

ขอขอบคุณ คุณมด ปารียนันท์ ที่มา Meeting ให้ความรู้กับทางบริษัท เอ็นไวรอนแอนด์เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจากชมรมผู้บริหารวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์สำหรับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วงแหวน Merus ring ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2019

ยินดีต้อนรับ Mr. Roland Dworschak (CEO) เจ้าของผลิตภัณฑ์ Merus Ring จากประเทศเยอรมัน ที่ทางบริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัดได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมบริษัทพร้อมพบปะลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ พร้อมกับอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ทีมงานเข้าใจมากขึ้น เมื่อวันที่ 26พฤษภาคม – 31พฤษภาคม 2561

 
 

K .Roland Dworschak เจ้าของวงแหวน MERUS ทางทีมงานได้ไปเยี่ยมเยือนที่ประเทศเยอรมนี

previous arrow
next arrow
Slider

บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจากชมรมผู้บริหารวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์สำหรับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วงแหวน Merus ring ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2018

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider